سیدو

سیدو

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه

پایان نامه
شهادت اطفال در فقه اسلامی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه

پایان نامه
شروط تأخیر در انتقال مالکیت در حقوق ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه

پایان نامه
بررسی قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی در قانون سابق و (لایحه جدید) قانون جدید

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه

پایان نامه
پولشویی، پیشگیری، قانون مبارزه با پولشویی، جرائم سازمان¬یافته

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه

پایان نامه
دادگاه اطفال در پرتو قانون آیین دادرسی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه

پایان نامه
بررسی نقش ایکائو در مبارزه علیه تروریسم

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه

پایان نامه
بررسی تطبیقی حضانت در حقوق ایران و ترکیه

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه

پایان نامه
بررسی تطبیقی تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و انگلستان

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه

پایان نامه
تأثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و فرانسه

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه

پایان نامه
مطالعه تطبیقی نحوه ایفای تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و انگلستان

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه

پایان نامه
بررسی اثر تلف موضوع قرارداد بر حق فسخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه

پایان نامه
وجود بنیادهایی همچون تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای ان را دارد

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

تحقیق(بررسی قبض در عقد هبه و آثار آن از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران)

تحقیق(بررسی قبض در عقد هبه و آثار آن از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران)
بررسی قبض در عقد هبه و آثار آن از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 34,800 تومان

تحقیق(بررسی مبانی فقهی و حقوقی وظایف متولی در اعمال تولیت)

تحقیق(بررسی مبانی فقهی و حقوقی وظایف متولی در اعمال تولیت)
بررسی مبانی فقهی و حقوقی وظایف متولی در اعمال تولیت

توضیحات بیشتر

دانلود 34,800 تومان

تحقیق(بررسی مبانی و مستندات لزوم جبران ضرر عدم النفع در فقه و حقوق ایران)

تحقیق(بررسی مبانی و مستندات لزوم جبران ضرر عدم النفع در فقه و حقوق ایران)
بررسی مبانی و مستندات لزوم جبران ضرر عدم النفع در فقه و حقوق ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 34,800 تومان

تحقیق(بررسی فقهی و حقوقی تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه)

تحقیق(بررسی فقهی و حقوقی تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه)
پایان نامه ارشد(بررسی فقهی و حقوقی تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه)

توضیحات بیشتر

دانلود 34,800 تومان

پایان نامه ارشد (اصل رعایت حریم خصوصی )

پایان نامه ارشد (اصل رعایت حریم خصوصی )
رعایت حریم خصوصی اشخاص در قانون ایین دادرسی کیفری ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 34,800 تومان

پایان نامه ارشد(حضانت)

پایان نامه ارشد(حضانت)
تحقیق کامل و جامع در مورد حضانت

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد (سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر کاهش میزان جرم و احساس امنیت اجتماعی)

پایان نامه ارشد (سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر کاهش میزان جرم و احساس امنیت اجتماعی)
سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر کاهش میزان جرم و احساس امنیت اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 34,800 تومان

پایان نامه ارشد(جایگاه نظام نیمه آزاد و آزادی مشروط زندانیان در نظام کیفری ایران)

پایان نامه ارشد(جایگاه نظام نیمه آزاد و آزادی مشروط زندانیان در نظام کیفری ایران)
نظام نیمه آزاد آزادی مشروط زندانیان نظام کیفری ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 34,800 تومان

پایان نامه ارشد (مرور زمان کیفری در حقوق موضوعه ایران )

پایان نامه ارشد (مرور زمان کیفری در حقوق موضوعه ایران )
مرور زمان کیفری در حقوق موضوعه ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 34,800 تومان