سیدو

سیدو

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته آمار

حل تمرین آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر جلد اول و دوم

حل تمرین آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر جلد اول و دوم
حل المسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر جلد 1و2

توضیحات بیشتر

دانلود 36,000 تومان

حل تمرین آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر جلد اول

حل تمرین آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر جلد اول
حل المسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر جلد 1

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

حل تمرین آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر جلد دوم

حل تمرین آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر جلد دوم
حل المسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر جلد 2

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

جزوه احتمال

جزوه احتمال
جزوه کامل درس احتمال به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح بررسی روشهای آماری

طرح بررسی روشهای آماری
طرح بررسی روشهای آماری در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح بررسی آمار

طرح بررسی آمار
طرح بررسی آمار در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ

طرح آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ
طرح آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری نمرات

طرح آماری نمرات
طرح آماری نمرات در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان

طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان
طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان در 29 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی
طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان  غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی
طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای)

طرح آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای)
طرح آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری كودك به چه طریقی تربیت می شود

طرح آماری كودك به چه طریقی تربیت می شود
طرح آماری كودك به چه طریقی تربیت می شود در 10 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح

طرح آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح
طرح آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی

طرح آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی
طرح آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری سن 50 نفر از افراد

طرح آماری سن 50 نفر از افراد
طرح آماری سن 50 نفر از افراد در 8 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری سرشماری استان قزوین

طرح آماری سرشماری استان قزوین
طرح آماری سرشماری استان قزوین در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی

طرح آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی
طرح آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟

طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟
طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری جمعیت كل كشور

طرح آماری جمعیت كل كشور
طرح آماری جمعیت كل كشور در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

طرح آماری جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز

طرح آماری جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز
طرح آماری جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز در 9 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان