سیدو

سیدو

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته مهندسی پلیمر

طیف سنجی نشری قوس و جرقه

طیف سنجی نشری قوس و جرقه
قوس و جرقه

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

کامپوزیت

کامپوزیت
امروزه در بسیاری از کاربردهای مهندسی، به تلفیق خواص مورد نیازاست وامکان استفاده ازیک نوع ماده که همه خواص مورد نظر رابرآورده سازد وجود ندارد

توضیحات بیشتر

دانلود 25,200 تومان

شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون

شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون
پس از گذشت سالها از قرن بیستم، در مورد مفهوم اساسی پلیمرها درك روشنی وجود نداشت، بگونهای که بیشتر آنها به عنوان کلوئیدها یا مولکولهای به هم پیوسته شناخته میشدند

توضیحات بیشتر

دانلود 22,800 تومان

انتقال حرارت

انتقال حرارت
مبانی انتقال حرارت اگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد ، سیستم را سیستم پایدار ، دائم و یا پایا می نامیم و واژه یک بعدی بدین معنی است که فقط در یک بعد انتقال حرارت داریم

توضیحات بیشتر

دانلود 22,800 تومان

انتقال جرم کتاب

انتقال جرم کتاب
عملیات انتقال جرم به جداسازی مخلوطها به سازندههای آنها مربوط میشوند بهشرط ایـنکـه ایـن عملیـات باعـث به وجود آمدن تغییراتی در ترکیب مخلوطها شود

توضیحات بیشتر

دانلود 22,800 تومان

. کتاب رئولوژی رشته پلیمر

. کتاب رئولوژی رشته پلیمر
کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها

توضیحات بیشتر

دانلود 25,200 تومان

کتاب انتقال مومنتوم

کتاب انتقال مومنتوم
دانش فناوری مکانیک سیالات با درك و مفاهیم ویژگی های سیال و همچنین بکارگیری قوانین اساسی مکانیک و ترمودینامیک و انجام آزمایشهای دقیق بسیار گسترش یافته است کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها

توضیحات بیشتر

دانلود 19,200 تومان

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر
مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد با پاسخ های کامل تشریحی برای کنکوریهای

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

کتاب لاستیک-الاستومتررشته پلیمر

کتاب لاستیک-الاستومتررشته پلیمر
کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر

کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر
کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور سعی شده مطالب این مجموعه تست به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند

توضیحات بیشتر

دانلود 22,800 تومان

کتاب مکانیک سیالات

کتاب مکانیک سیالات
در درس مکانیک تحلیلی که مربوط به حرکت اجسام صلب بود با اصول و قـوانین نیـوتن پایسـتگی تکانـه انـرژی وتکانه ی زاویه ای به خوبی آشنا شدیم و آنها را در حل مسایل مربوطه بکار بریم مکانیک سیالات نیـز بخشـی از علـم مکانیک است که در آن استاتیک و دینامیک مایعات و گازها مطالعه میشود

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود پاورپوینت متالوژی پودر - فرایند افشانش

دانلود پاورپوینت متالوژی پودر - فرایند افشانش
دانلود پاورپوینت متالوژی پودر فرایند افشانش

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

پروژه و پایان نامه اصول تقطیر نفت خام

پروژه  و پایان نامه اصول تقطیر نفت خام
اصول تقطیر نفت خام اصول تقطیر نفت خام نفت خام مخلوطی ازهیدروكربورهای مختلف است مواد متشكله نفت خام هریك دارای نقطه جوش متفاوتی هستند تفكیك هریك ازهیدروكربورها براساس نقطه جوش آنها انجام می یابد به عبارت دیگر هرچه نقطه جوش برش نفتی كمتر باشد عمل جداسازی در درجه حرارت كمتری امكان پذیر خواهد بود نقطه جوش مواد در نفت خام به نسبت سنگینی آنها ا

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

مقاله پایان نامه مهندسی نفت

مقاله  پایان نامه مهندسی نفت
پایان نامه ی کامل مهندسی نفت برای ارایه به دانشگاه ها و با قیمت عالی فهرست 1 کلیات 2 بررسی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی و مخزنی سازند های کنگان و دالان 3 منطق فازی 4 استفاده از منطق فازی در پیش بینی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی سازندهای کنگان و دالان 5 نتیجه گیری و پیشنهادات

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

ترجمه فارسی کتاب فرایند های پتروشیمی بخش پلی استایرن

ترجمه فارسی کتاب فرایند های پتروشیمی بخش پلی استایرن
روشهای تولید جهانی پلی استایرن ترجمه کتاب فرایند های پتروشیمی برای پلی استایرن

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپویت آماده پروژه ی کاربرد پلیمر در صنایع دفاعی

پاورپویت آماده پروژه ی کاربرد پلیمر در صنایع دفاعی
پاورپویت آماده پروژه ی کاربرد پلیمر در صنایع دفاعی

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

فایل کامل و را ن شده نرم فزار کامسول شبیه سازی انتقال ایزوپروفن از غشا

فایل کامل و را ن شده نرم فزار کامسول شبیه سازی انتقال ایزوپروفن از غشا
فایل کامل و ران شده ی نرم افزار کامسول برای شبیه سازی جداسازی ایپروفن

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

پایانامه با موضوع شیشه

پایانامه با موضوع شیشه
شیشه ، مایعی می‌باشد که بسیار سرد شده است و در حرارتی پایین‌تر از نقطه انجماد آن ، در حالت مایع قرار دارد و بطور عمومی ، جسمی است شفاف که نور بخوبی از آن عبور می‌کند و پشت آن بطور وضوح قابل روئیت می‌باشد شیشه از نظر ساختمان مولکولی در حالت جامد آرایش مولکولی نامنظم دارد در درجه حرارت‌های بالا ، شیشه مثل هر مایع دیگری رفتار می‌کند اما با کاهش دما

توضیحات بیشتر

دانلود 56,400 تومان

ترجمه مقاله پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید : کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات

ترجمه مقاله پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید :  کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات
در این مقاله، تاثیر متغیرهای عامل بر اندازه ذرات (PS) و توزیع اندازه ذرات (PSD) امولسیون پلی (وینیل کلراید) در راکتور بچ با استفاده از روش طراحی تجربی تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت متغیرها شامل

توضیحات بیشتر

دانلود 25,200 تومان

ترجمه مقاله اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدراتها توسط پلی (1-نافتیلامین)/ نیکل و تبدیل به خمیر الکترود کربنی

ترجمه مقاله اکسیداسیون  الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدراتها توسط پلی (1-نافتیلامین)/ نیکل و تبدیل به خمیر الکترود کربنی
حقیقات اخیر نشان داده که پوشش سطح الکترودها با غشاهای پلیمری ,راهکارجالبی برای افزایش توان و میدان الکترود های تغییر یافته ی الکتروشیمیایی میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان