سیدو

سیدو

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته کشاورزی

مجموعه آموزشی پرورش گوسفند رومانف

مجموعه آموزشی پرورش گوسفند رومانف
مجموعه آموزشی پرورش گوسفند رومانف به همراه بانک تصاویر مقالات و کتب آموزشی پرورش گوسفند و طرح توجیهی

توضیحات بیشتر

دانلود 25,200 تومان

بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع

بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع
بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

مقاله کشاورزی با عنوان بررسی دو گیاه عناب و کنار

مقاله کشاورزی با عنوان بررسی دو گیاه عناب و کنار
مقاله کشاورزی با عنوان بررسی دو گیاه عناب و کنار در فرمت ورد در 29 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

مقاله کشاورزی با عنوان آموزش پرورش خیار گلخانه ای(درختی)

مقاله کشاورزی با عنوان آموزش پرورش خیار گلخانه ای(درختی)
مقاله کشاورزی با عنوان آموزش پرورش خیار گلخانه ای(درختی) در قالب ورد در 17 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

مقاله کشاورزی با عنوان آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی

مقاله کشاورزی با عنوان آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی
مقاله کشاورزی با عنوان آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی در 27 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علفهای هرز

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علفهای هرز
پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علفهای هرز در 31 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز تلخه Acroptilon repens

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز تلخه  Acroptilon repens
پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز تلخه Acroptilon repens در 68 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علفهای هرز

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علفهای هرز
پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علفهای هرز در 29 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علفهای هرز

مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علفهای هرز
مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف های هرز در قالب ورد در 101 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 32,400 تومان

مقاله کشاورزی با عنوان آفتابدهی خاک soil solarization

مقاله کشاورزی با عنوان آفتابدهی خاک soil solarization
مقاله کشاورزی با عنوان آفتابدهی خاک در فرمت ورد در 11 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه

پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه
پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه در 19 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

مقاله کشاورزی با عنوان آفات مهم انباری

مقاله کشاورزی با عنوان آفات مهم انباری
مقاله کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفات مهم انباری در قالب ورد در 6 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

مقاله کشاورزی با عنوان آفات و بیماریهای سبزی و صیفی

مقاله کشاورزی با عنوان آفات و بیماریهای سبزی و صیفی
مقاله کشاورزی با عنوان آفات و بیماریهای سبزی و صیفی در فرمت ورد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

مقاله کشاورزی با عنوان آفات پسته

مقاله کشاورزی با عنوان آفات پسته
مقاله کشاورزی با عنوان آفات پسته در قالب ورد در 15 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آفات مهم گیاهی

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آفات مهم گیاهی
پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفات مهم گیاهی در 51 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس
پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان عدس در 30 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس

مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس
مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان عدس در 15 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری بارانی

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری بارانی
پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری بارانی در 18 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

مقاله کشاورزی با عنوان کود آبیاری

مقاله کشاورزی با عنوان کود آبیاری
مقاله کشاورزی با عنوان کود آبیاری در قالب ورد در 24 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

مقاله کشاورزی با عنوان آبیاری

مقاله کشاورزی با عنوان آبیاری
مقاله کشاورزی با عنوان آبیاری در فرمت ورد در 22 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری
پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری تحت فشار در 54 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان