سیدو

سیدو

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته عمران و نقشه کشی

ماشین آلات ساختمانی (تاور کرین)

ماشین آلات ساختمانی (تاور کرین)
تاور کرین یا جرثقیل برجی یکی از کاربردی ترین ماشین آلات ساختمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

آزمایش حد مایع و حد خمیری خاک

آزمایش حد مایع و حد خمیری خاک
عنوان آزمایش آزمایش حد مایع و حد خمیری خاك هدف تعیین حد مایع و حد خمیری یك نمونه خاك

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

نقشه و برآورد دو مخزن 500 متر مکعبی زمینی بتنی به همراه محوطه سازی و حصار کشی

نقشه و برآورد دو مخزن 500 متر مکعبی زمینی بتنی به همراه محوطه سازی و حصار کشی
نقشه و برآورد دو مخزن 500 متر مکعبی زمینی بتنی به همراه محوطه سازی و حصار کشی

توضیحات بیشتر

دانلود 43,200 تومان

نقشه و برآورد مخزن هوایی بتنی 100 متر مکعبی

نقشه و برآورد مخزن هوایی بتنی 100 متر مکعبی
نقشه به همراه برآورد(اسناد مالی) مخزن 100 متر مکعبی بتنی هوایی

توضیحات بیشتر

دانلود 79,200 تومان

دانلود تحقیق در موردژیمناستیـك

دانلود تحقیق در موردژیمناستیـك
دانلود تحقیق در موردژیمناستیـك

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردژئومور فلوژی زمین

دانلود تحقیق در موردژئومور فلوژی  زمین
دانلود تحقیق در موردژئومور فلوژی زمین

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردفصل 5 مایعات و جامداد

دانلود تحقیق در موردفصل 5 مایعات و جامداد
دانلود تحقیق در موردفصل 5 مایعات و جامداد

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره

دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره
دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره(درس علوم پایه پنجم)

دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره(درس علوم پایه پنجم)
دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره(درس علوم پایه پنجم)

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردفرهنگ و تمدن ساسانیان

دانلود تحقیق در موردفرهنگ و تمدن ساسانیان
دانلود تحقیق در موردفرهنگ و تمدن ساسانیان

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردفرقه‌های نوظهور

دانلود تحقیق در موردفرقه‌های نوظهور
دانلود تحقیق در موردفرقه‌های نوظهور

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردفرقه های انحرافی

دانلود تحقیق در موردفرقه های انحرافی
دانلود تحقیق در موردفرقه های انحرافی

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردفرایند کنترل mobility

دانلود تحقیق در موردفرایند کنترل mobility
دانلود تحقیق در موردفرایند کنترل mobility

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردفرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه و راهکارهای مدیریتی

دانلود تحقیق در موردفرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه و راهکارهای مدیریتی
دانلود تحقیق در موردفرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه و راهکارهای مدیریتی

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردفرآیند رشته پیچی

دانلود تحقیق در موردفرآیند رشته پیچی
دانلود تحقیق در موردفرآیند رشته پیچی

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردفتنه شناسی

دانلود تحقیق در موردفتنه شناسی
دانلود تحقیق در موردفتنه شناسی

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردفایروال در میکروتیک

دانلود تحقیق در موردفایروال در میکروتیک
دانلود تحقیق در موردفایروال در میکروتیک

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردغدد درون ریز

دانلود تحقیق در موردغدد درون ریز
دانلود تحقیق در موردغدد درون ریز

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله

دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله
دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردعوامل موثر در سلامت

دانلود تحقیق در موردعوامل موثر در سلامت
دانلود تحقیق در موردعوامل موثر در سلامت

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

دانلود تحقیق در موردعوامل شیمیایی و آنتی بیوتیک ها

دانلود تحقیق در موردعوامل شیمیایی و آنتی بیوتیک ها
دانلود تحقیق در موردعوامل شیمیایی و آنتی بیوتیک ها

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان