سیدو

سیدو

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته پرسشنامه

پرسشنامه Life Skill Inventory (مهارتهای زندگی)

پرسشنامه Life Skill Inventory (مهارتهای زندگی)
پرسشنامه مهارتهای زندگی Life Skill Inventory

توضیحات بیشتر

دانلود 21,600 تومان

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین
پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

مجموعه جامع از پرسشنامه های پرکاربرد روانشناسی

مجموعه جامع از پرسشنامه های پرکاربرد روانشناسی
این مجموعه یکی از جامع ترین مجموعه پرسشنامه های پر کاربرد روانشناسی میباشد که با قیمتی استثنایی به فروش میرسد قالب پرسشنامه تماما آفی word م

توضیحات بیشتر

دانلود 50,400 تومان

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی
این پرسشنامه دارای 20 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت جهت سنجش سه بعد سرمایه اجتماعی (شناختی، ساختاری و رابطه ای) است منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است ترتیب سوالات به شکل زیر است ساختاری سوالات 101 شناختی سوالات 1611 رابطه ای سوالات 2017 فرمت فایل DOC word (قابل ویرایش)

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران

پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران
این پرسشنامه حاوی 81 سوال می باشد که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد مهارتهای رفتاری و فکری 1 تا 30 دانش و معلومات حرفه ای 31 تا 38 بینش و نگرش 39 تا 49 اعتبار 50 تا 55 ویژگیهای شخصیتی 56 تا 81 فرمت doc و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پرسشنامه فاصله قدرت

پرسشنامه فاصله قدرت
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد و دارای 27 سوال می باشد که ابعاد متغیر فاصله قدرت را مورد سنجش قرار می دهد طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم می باشد منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است فرمت فایل DOC word (قابل ویرایش)

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

پرسشنامه نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد

پرسشنامه نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

پرسشنامه کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

پرسشنامه کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

پرسشنامه عوامل جذب سرمایه گذاری

پرسشنامه عوامل جذب سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

پرسشنامه سامانه هوشمند جامع امور گمرکی

پرسشنامه سامانه هوشمند جامع امور گمرکی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پرسشنامه تحلیل مشتری مداری

پرسشنامه تحلیل مشتری مداری

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

پرسشنامه تجارت الکترونیک

پرسشنامه تجارت الکترونیک

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

پرسشنامه بهره وری در گمرک

پرسشنامه بهره وری در گمرک

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن
دو پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارت متوازن و یک پرسشنامه برای نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن

توضیحات بیشتر

دانلود 14,400 تومان